Brokerları

Profesyonel Brokerlarımız

Broker Seyhan SEYHAN

Merhaba… ?stanbul Do?umluyum. ?lk, orta ve yüksek ö?renimimi Almanya`da tamamlad?m. 1990 -1993 Y?llar?nda ?zmir’ de ?ç Dekorasyon Tasar?m alanlar?nda faaliyet gösterdim. 1993-1995 y?llar?nda Alanya’ da turistik tesis i?letmecili?i yapt?m. Daha sonraki y?llarda ?stanbul’ da bir çok firmaya iç dekorasyon tasar?m Restorasyon alanlar?nda hizmet verdim. 2009 Y?ll?nda…

  • Ofis : 0286 213 53 53
  • Mobil : 0531 239 29 86
  • Faks : 0286 213 59 59

Broker Bülent KUMAŞ

1964 y?ll?nda Trabzon ili, Of ilçesinde dünyaya geldim. ?lk, orta ve lise ö?renimimi ?zmir Özel Türk Koleji’ nde tamamlay?p yüksek e?itimimin 2 y?ll?nda ara verip 1984 y?ll?ndan itibaren baba mesle?i olan in?aat müteahhitli?e ba?lay?p bu sektörün yan kurulu?u boya grubunda; Dyo, Bayrakl?, Marshall boyalar?, Vitrifiye…

  • Ofis : 0286 213 53 53
  • Mobil : 0506 472 61 61
  • Faks : 0286 213 59 59